Ing. Svatopluk Bernard
Geodet

geodezie, geodetické práce, geodetické plány geometrický plán, zeměměřič, geodetické zaměření pozemku a stavby, katastr nemovitostí

Kontakt:


Ing. Svatopluk Bernard
U Trojice 21
370 04 České Budějovice 4

Kancelář:
Lidická 11/124
370 86 České Budějovice
budova katastrálního úřadu (Geodézie)
3. patro, č. dveří 307 (naproti schodům)

φ14°28'31,3"
λ48°58'3,8"

e-mail:
bernard@geo-bernard.com (katos11@yahoo.com)

mobil: +420 605 118 385

icq: 208397914

IČ: 72150777


kontakt pro zákazníky
z Velké Británie a Irska:

Ing. Pavel Skála
mobil: 0044(0)7772 104 497


Ke stažení

Na této stránce ČÚZK najdete informace o tom, jak krok za krokem postupovat při úkonech na katastru nemovitostí, které za Vás nemůže geodet udělat. K těmto úkonům budete potřebovat patřičné formuláře, které si zde můžete stáhnout.

Všechny formuláře jsou v univerzálním formátu RTF, který lze otevřít libovolným textovým editorem (např. Microsoft Word, Write, OpenOffice.org, KOffice).

K úkonům na katastrálním úřadě patří především:

Vklad

Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení. Návrhem se rozumí žádost účastníka smlouvy o vklad příslušného práva k nemovitosti.

Záznam práva

Záznamem se zapisují do katastru práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu (například soudu, ústředního orgánu státní správy), příklepem licitátora ve veřejné dražbě, na základě právní skutečnosti nebo jednostranného právního úkonu (například narovnání, vydržení, přírůstek, zpracování, odstoupení od smlouvy, zánik právnické osoby bez likvidace).

Ve specializované sekci webu ČÚZK se dozvíte, jak katastrální úřad doporučuje postupovat při úkonech, spojených s katastrem nemovitostí (otevře se v novém okně).

Při těchto činnostech budete potřebovat některé typy žádostí nebo čestného prohlášení:

a formuláře

Pokud jste nenalezli potřebné formuláře zde, pravděpodobně je najdete v archivu formulářů ČÚZK.

Úkony provedené elektronicky jsou od správních poplatků do výše 2000 Kč zcela osvobozeny, např. vydání výpisu nebo opisu z KN.

Výpisy z KN lze obdržet i na poště nebo některých obecních úřadech.